Hoogvliegers biedt de mogelijkheid om kinderen in een rustige en ontspannen omgeving een-op-een didactisch te toetsen.
Niveau: midden groep 3 tot en met midden groep 8.
Tevens wordt geobserveerd hoe het kind werkt, wordt gekeken naar de aard van gemaakte fouten en in een gesprek advies gegeven aan kind, ouders en eventueel ook de school.
Indien nodig kan ook een adviesverslag worden opgemaakt.
 

Het complete toetspakket omvat:

 • PI-dictee
 • Boom LVS Begrijpend Lezen (vanaf niveau groep 4)
 • AVI leestoets (doorkruist niet de AVI van school)
 • DMT leestoets (doorkruist niet de DMT van school)
 • Boom LVS Rekenen-Wiskunde
 • Boom LVS TempoTest Automatiseren (rekenen)
 • Boom LVS Hoofdrekenen
Toetsen kan op een enkel vak, maar ook op meerdere vakken of zelfs het complete LVS.
 

Voor wie?

In principe voor iedereen die binnen de niveaugroep valt, hoogbegaafd of niet.
 • Voor (hoogbegaafde) kinderen met een leerachterstand of juist een ontwikkelingsvoorsprong
 • Voor kinderen van wie vermoed wordt dat het ontwikkelingsniveau niet matcht met het lesniveau (we toetsen dan een vak op meerdere niveaus)
 • Voor kinderen die (tijdelijk of permanent) thuisonderwijs volgen
 • Voor kinderen van wie wordt vermoed dat er op school niet uitkomt wat erin zit
 • Voor kinderen die extreme spanning ervaren bij toetsen op school en hierdoor onder hun kunnen scoren
 • Voor hoogbegaafde kinderen die moeite hebben met lezen, rekenen of spelling kan toetsen plus observatie een indicatie geven van de oorzaak: dyslexie/dyscalculie of de andere werking van de hersenen bij hoogbegaafdheid.Beide vragen om verschillende oplossingen.