Mijn naam is Lidy Torenbeek, domineesdochter, geboren in 1968 ('Zo oud al?' zei een kind laatst...yesss), creatief van brein, dol op humor, chocola, zwemmen, zingen en wandelen, en o ja, ECHA Specialist in Gifted Education van beroep.

Mijn motto: Als er ergens een deur dichtgaat, zoeken we gewoon een raam dat open kan.

Oorspronkelijk werkte ik in het basisonderwijs, waar ik in 1998 in Heerenveen gestart ben met het lesgeven aan hoogbegaafde leerlingen. In Friesland in die tijd nog vrijwel uniek. Vanaf dag één vond ik in dit vak mijn passie, zeg maar gerust enorme verwantschap met die kinderen. Na een aantal jaren ontdekte ik pas dat ik zelf ook hoogbegaafd ben. Dat verklaarde best veel.

Toch bemerkte ik na een aantal jaren plusklas wrijving bij mezelf: veel leerlingen liepen alsnog vast, doordat hun problematiek complexer was dan de plusklas kon oplossen. Ik zag leerlingen balanceren op het randje van thuiszitten, of zelfs eroverheen gaan. Problematiek die veelal met depressie of gedrag te maken had en vaak zijn oorsprong vond in een moeizame match met het onderwijs en/of de maatschappij. Omdat ik ook opleiding had genoten op dat gebied, zag ik wat er nodig was en wilde ik die kinderen dolgraag kunnen helpen.

In 2011, toen ik al enkele jaren plusklassen in Steenwijk lesgaf, kreeg ik de kans om daarnaast mijn eigen praktijk te starten en kinderen met juist die problematiek individueel te gaan begeleiden. In datzelfde jaar ben ik de ECHA-opleiding gaan volgen bij het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar ik in 2014 mijn diploma behaalde. Dit is een Europese, wetenschappelijk gefundeerde opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid, direct gelinkt aan universiteiten en daardoor in nauw contact met de nieuwste inzichten wereldwijd, op dit vakgebied. ECHA Specialisten worden geacht hun kennis en kunde op datzelfde hoge niveau te houden na hun diplomering. Dit doen we door middel van studie, vakliteratuur, terugkomdagen en intervisie.

Intussen heel wat jaren, kennis en ervaring verder heb ik het basisonderwijs als leerkracht verlaten en richt ik me met mijn praktijk op ernstige onderwijsachterstanden en leerproblemen, thuiszitten, faalangst, depressie en gedragsproblematiek. Natuurlijk allemaal in combinatie met hoogbegaafdheid of het vermoeden ervan. Via een andere weg kom ik nog steeds heel veel in aanraking met het onderwijs. De doelgroep is al lang niet meer alleen 6- tot 12-jarigen; veel jongeren, jongvolwassenen en ook hun ouders en scholen weten de weg naar Hoogvliegers te vinden.

Niet alleen leren de jongeren van mij, ik leer vooral ook zelf heel veel van de inkijkjes die de jongeren mij geven in hun gevoels- en gedachtenwereld. Hoe dankbaar ik daarvoor ben, is niet in woorden uit te drukken. Het voelt als heel bijzonder dat ze mij toestaan een stukje op (vaak een heel moeilijk deel van) hun levenspad mee te lopen. Zij geven mij met hun inzichten en feedback de kans om te blijven groeien in de hulpverlening aan hoogbegaafde kinderen en jongeren, scholen steeds beter te kunnen adviseren. Sommigen volg ik gedurende een paar weken of maanden, andere meerdere jaren. Ze zitten allemaal in mijn hart. Stuk voor stuk fantastische mensen.