HOME

AANBOD

ONDERPRESTEREN

TARIEVEN

ALG. VOORW.

CONTACT

Onderpresteren

Liever lui dan moe, ziek/zwak/misselijk zonder aanwijsbare oorzaak, geweldig talent voor het uitbesteden of vergeten van klusjes, iedereen is verantwoordelijk behalve hij/zij zelf, verveling, niet of veel te laat aan opdrachten beginnen, voortijdig afhaken, dagdromen, uitstelgedrag, de baas in huis, (hevige) driftbuien, depressief gedrag, 'nooit' huiswerk, wisselende en zelfs ronduit slechte schoolresultaten, of juist zonder iets te doen goede schoolresultaten, terwijl u weet dat er veel meer in zit....

Herkent u één of meer karakteristieken hierboven? Het zijn zomaar wat voorbeelden van gedrag van (hoog-)begaafde kinderen, waarbij mogelijk sprake is van onderpresteren. Onderpresteren is er in vele soorten en maten. In de ene vorm wordt het gemakkelijker herkend dan in de andere. Onderpresteergedrag kan stilletjes en ongemerkt plaatsvinden, maar ook gepaard gaan met (soms ernstige) gedragsproblemen. Onderpresteren kan vormen aannemen waarin het op school niet meer herkend wordt. Het kan op zeer jonge leeftijd -zelfs voorschools!- beginnen, maar ook pas op latere leeftijd.

In vrijwel alle gevallen levert onderpresteren vroeg of laat problemen op. In een aantal gevallen zelfs zeer grote problemen zoals het behalen van D- en E-scores op school, leerachterstanden van twee of drie jaar, maar ook ernstige depressie en gedragsproblemen op school en/of thuis. Voorkomen is dus beter dan genezen. Maar als er al sprake is van signalen van (ernstig) onderpresteren, is het zaak om tijdig in te grijpen en het probleem samen als ouders en school aan te pakken.

Hoogvliegers is gespecialiseerd in de aanpak van onderpresteren en gedragsproblemen, en heeft ook ervaring met hoogbegaafdheid en onderpresteren in het speciaal onderwijs. Hoogvliegers biedt begeleiding aan kinderen, ouders en leerkrachten. Door middel van gesprekken met ouders, kind en school wordt de aard van het onderpresteren onderzocht en wordt een plan van aanpak gemaakt, waarbij om tot resultaat te komen liefst zowel het gezin als de school worden betrokken. Een goede samenwerking tussen school en thuis is van groot belang. In de meeste gevallen is het van groot belang dat de begeleiding van het kind op school plaatsvindt en dat er korte rechtstreekse contacten zijn met de leerkracht (en de IB-er) van het kind.

Heeft u het vermoeden dat uw kind of leerling onderpresteert en wilt u dit gedrag keren? Ook wanneer u denkt dat het lastig wordt om alle partijen op één lijn te krijgen, is er nog veel mogelijk. Neem dan vrijblijvend contact op met Hoogvliegers.