HOME

AANBOD

ONDERPRESTEREN

TARIEVEN

ALG. VOORW.

CONTACT

Onderpresteren

Onderpresteren is inmiddels een veel gehoorde term in het onderwijs. Uitingen van onderpresteren kunnen absoluut zijn (onder het leeftijdsgemiddelde) of relatief (presteren op leeftijdsniveau, maar onder het niveau van de eigen ontwikkelingsmogelijkheden). In het onderwijs komt steeds meer aandacht voor onderpresteren, zowel bij hoogbegaafde leerlingen als bij anderen. Het kan zich uiten in vermijdingsgedrag, boos en opstandig gedrag, faalaangst, vluchtgedrag, depressie etc. En uiteindelijk kan het leiden tot thuiszitten. Op deze pagina vindt u de komende tijd artikelen die allerlei facetten van het onderpresteren bij hoogbegaafden belichten. Want onderpresteren heeft met veel meer te maken dan met prestatie alleen. Het is verweven met het hele wezen van een mens, en met de unieke sociale en emotionele eigenschappen van hoogbegaafden in het bijzonder.

05-11-2018: Omgekeerde Faalangst