HOME

AANBOD

ONDERPRESTEREN

TARIEVEN

ALG. VOORW.

CONTACT

Informatie en contactOpeningstijden
Maandag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Vrijdagen en schoolvakanties gesloten.


Kwaliteit
Hoogvliegers is in het bezit van het Kwaliteitscertificaat KKZ (Kwaliteitssysteem Kleinschalige Zorgaanbieders).
Hoogvliegers staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd onder nummer 100018775.

Privacyverklaring
De privacyverklaring kunt u hier downloaden.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Hoogvliegers heeft een meldcode voor het registreren en melden van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Waar mogelijk worden vermoedens met de cliënt besproken; zonodig wordt er een melding gedaan bij Veilig Thuis.
De meldcode vindt u hier.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de hulpverlening van Hoogvliegers. In dat geval legt u de klacht bij voorkeur eerst voor aan Hoogvliegers en proberen we er samen uit te komen. In veel gevallen zal dat wel lukken. Toch kan het voorkomen dat u een klacht wilt voorleggen aan een onafhankelijke instantie. Hoogvliegers is daartoe aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
Voor de klachtenprocedure van Hoogvliegers klikt u hier. U kunt de klachtenregeling van Klachtenportaal Zorg hier downloaden.

Wachtlijst
Hoogvliegers hanteert geen wachtlijst. Er zijn momenteel geen plaatsen vrij voor individuele begeleiding. Op deze plaats zal recente informatie te vinden zijn over de beschikbare ruimte in de praktijk.

Contact
Bij voorkeur per e-mail. Tijdens gesprekken en begeleidingsuren wordt de telefoon doorgaans niet beantwoord. Wilt u i.v.m. de privacy van degene over wie u mailt, namen van betrokkene(n) a.u.b. afkorten?

Let op: Gewijzigd adres!!
Hoogvliegers
Bezoekadres: Businesspark Friesland West 41, 8447 SL Heerenveen
Postadres: De Warring 55, 8447 EB Heerenveen
06 - 18 29 08 75

E-mail

KvK: 52 85 94 36