HOME

AANBOD

ONDERPRESTEREN

TARIEVEN

ALG. VOORW.

CONTACT

Aanbod


Advies particulieren

Advies aan ouders en verzorgers die hulpvragen hebben rond de opvoeding en begeleiding van hun hoogbegaafde kind.
Ook geeft Hoogvliegers advies aan volwassenen en jongeren betreffende problemen rond hun eigen hoogbegaafdheid.

Advies aan scholen / leerkrachten

Scholen die beleid rond hoogbegaafdheid willen opzetten, een plusgroep willen opstarten, vastzitten in het werken met onderpresterende kinderen, of vragen hebben rond een specifieke leerling kunnen bij Hoogvliegers terecht voor advies en begeleiding.

Individuele begeleiding

Samen met de cliënt wordt de hulpvraag in kaart gebracht, op grond waarvan een begeleidingsplan wordt opgesteld. Regelmatig wordt dit plan geëvalueerd.
In veel gevallen is het mogelijk om voor deze individuele begeleiding financiering via een onderwijszorgtraject of PGB aan te vragen.

Voor ouders:

Oudercursus 'Creatief-Uitdagend Opvoeden'
Hoogbegaafd en boos...sommige kinderen hadden bij de geboorte een gebruiksaanwijzing moeten meekrijgen...Boze buien zijn niet van de lucht, het rechtvaardigheidsgevoel is doorgeslagen en discussies over regels zijn schering en inslag. Het lijkt wel of de peuterpuberteit rechtstreeks overgaat in de puberteit en van geen ophouden weet. De sfeer in huis kan er goed bedorven door raken. In deze cursus leren ouders van creatief-uitdagend hoogbegaafde kinderen de oorzaken van het gedrag van hun kind te begrijpen en ermee om te gaan. Afhankelijk van problematiek en leeftijd twee à drie bijeenkomsten van 1,5 uur.